Opzetten statuten en Huishoudelijk reglement

Opzetten statuten en huishoudelijk reglement.
Bent of begint u een vereniging of stichting, dan helpt Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken u bij het opzetten of wijzigen c.q. aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
U kunt tevens worden geïnformeerd en geadviseerd over de aard en juridische betekenis van de verschillende rechtspersonen.

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact