Incassoactiviteiten

Niet of slecht betalende klanten houden menig ondernemer uit de slaap.
U kunt Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken inschakelen voor het invorderen en op juiste en correcte wijze aanmanen van uw debiteuren.
Daarbij staat vanzelfsprekend altijd uw commerciële relatie met de klanten voorop.
Mocht uw debiteur na deze aanmaningen niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan zal na overleg met u in samenwerking met een deurwaarder de zaak verder worden afgewikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact