Vertegenwoordiging bij Hoorzittingen

Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken kan u vertegenwoordigen bij hoorzittingen van bijvoorbeeld de gemeenteraad of een geschillencommissie met pleitnota's en belangenbehartiging ter plekke.
Ook bij een ingediend bezwaarschrift is een hoorzitting een onderdeel van de procedure.

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact