Het voeren van juridische correspondentie

Het voeren van juridische correspondentie.
Brieven schrijven met een juridische grondslag. Nooit waren de valkuilen dieper.
Een kleine onvolkomenheid in uw formulering en uw zaak is verloren.

Wanneer u dit soort correspondentie door Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken laat opstellen, dan bent u verzekerd van de juiste terminologie en wordt uw argumentatie desgewenst onderbouwd met de juist wetsartikelen en jurisprudentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact