Opstellen/beoordelen contracten
en
Algemene Voorwaarden

Het opstellen en of beoordelen van handelscontracten en Algemene Voorwaarden kan van belang zijn voor het afwikkelen van een transactie zoals u die in gedachten heeft.

Juridisch adviesbureau Van Kaldekerken kan u hierbij adviseren waarbij rekening gehouden wordt met hetgeen bepaald is binnen onze Nederlandse wetgeving en het beoogde doel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact