Conflictadvisering

 

Voor elke vorm van conflict kan Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken u als particulier of als ondernemer met raad terzijde staan.

Conflictadvisering komt steeds vaker voor.
Denkt u aan zaken als:


-Conflict omtrent de juiste geaardheid van een geleverd product
-Conflict inzake de interpretatie van gehanteerde reglementen

 

Wenst u juridische bijstand, dan krijgt u vanzelfsprekend een indicatie omtrent de juridische haalbaarheid en de daarmee samenhangende gaande kosten; het oriënterende gesprek is vanzelfsprekend kosteloos. Evenals een enkelvoudig consult per e-mail voor een primaire beoordeling over een juridische aangelegenheid.

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact