Bezwaar- en beroepschriften

Indien u het met een beslissing van een organisatie of overheidsinstantie niet eens bent, kunt u daar in de regel bezwaar tegen maken.

Het opstellen van zo'n bezwaarschrift is echter redelijk complex met vele procedurele regels en vormeisen.
Voor Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken dagelijkse kost.
Na een intakegesprek kunt u het opstellen en verzenden van het bezwaar- of beroepschrift overdragen. Daarna kunt u ook het verdere verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure laten verzorgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact