Bemiddeling en overleg met instanties

Soms verkeert u in een situatie waarin u gewoon niet meer weet bij welke instantie u terechtkunt. Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken zoekt dat dan voor u uit.

Maar de dienstverlening gaat verder. Als u dat wenst wordt namens u bemiddeld en overlegd met de desbetreffende instantie in het belang van uw zaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact