Advies en begeleiding procedures

Hierbij moet u denken aan het namens u opstellen, en afwerken van interne procedures waarbij rekening gehouden dient te worden met hetgeen bepaald is binnen onze Nederlandse wetgeving. Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten

Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten

Voor zowel de werkgever als de werknemer wordt het hedendaagse arbeidsrecht een steeds uitgebreider speelveld. Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken kan u adviseren en begeleiden bij de praktische invulling van de arbeidsovereenkomst danwel bij de beëindiging daarvan.

 

Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht binnen Nederland en Europa is een vakgebied vol valkuilen. Bijstand om die vakkuilen te vermijden, is dan ook in veel gevallen gewenst. Tijdens het (verdere) verloop van de aanvraag (eventueel met het aanspannen van een bezwaarprocedure) kunt u op de bijstand van Juridisch Adviesbureau Van Kaldekerken rekenen.

 

 

 

"Juridisch advies moet betaalbaar blijven"

 

 

 

 

Filosofie

Conflictadvisering
Bemiddeling en overleg met instanties
Advies en begeleiding procedures
Advies inzake arbeidsrechtelijke aspecten
Advies inzake het sociaal zekerheidsrecht
Opstellen contracten en algemene voorwaarden
Juridische correspondentie
Incasso activiteiten
Bezwaar- en beroepsschriften
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen
Opzetten statuten en huishoudelijk reglement
Contact